Aanvraag formulier BEAM Node
S.v.p. 1 formulier per BEAM node invullen!


Ik betaal binnen 5 werkdagen door overmaken van € 35 over naar BIJkoop, banknummer NL83 SNSB 0909 7436 22 onder vermelding van 'BEAM node'.


Een kopie van de antwoorden wordt verzonden naar het email adres dat je hebt opgegeven.

Beste Bijenhouder, U bent uitgenodigd om bijgaand formulier in te vullen, voor het leasen van een BEAM node van de Stichting Beelease. Deze BEAM nodes kunnen ingezet worden om de temperaturen in de bijenkast te volgen met 3 sensoren (1 midden in het broed en 1 links en 1 rechts van het broednest), alsmede de omgevingstemperatuur te meten. Op deze manier kunt u de ontwikkeling van het bijenvolk extra in de gaten houden. Het gebruik van de BEAM Web Applicatie, waarin de temperaturen kunnen worden afgelezen en inspecties kunnen worden vastgelegd is verder gratis. Als u een goede WiFi ontvangst heeft bij de kast, kunt u het beste voor de WiFi variant kiezen. Anders is het Lora Netwerk van TTN de beste keus. DE KOSTEN: Met dit formulier huurt u een BEAM node. De node blijft eigendom van Stichting Beelease. Het huurcontract geeft het recht de module, samen met de BEAM web applicatie, te gebruiken 'as is'. U huurt de BEAM node in eerste instantie voor de rest van het kalenderjaar voor 5 euro per maand , inclusief 21% BTW. Voorbeeld: Bij een bestelling in april kost de node voor het dat jaar: 9 maanden x 5 euro = 45 euro. De facturering voor het volgend jaar vindt plaats in november en is steeds voor het hele jaar (dwz 12 maanden, dus 12 x 5 euro = 60 euro - prijswijzigingen voorbehouden.) We hopen dat u veel plezier aan de BEAM node gaat beleven en danken u voor de support aan de natuur en onze stichting. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de stichting Beelease.